PROJEKTI

GALERIJA

Audioizrāžu Ogres vasarnīcu stāsti atklāšanas pasākums.
Foto Gunta Šmidre
22.07.2022

Pastaigu audioizrādes Ogres vasarnīcu stāsti.
Foto Beāte Vaska
22.07.2022

Papirusa meistardarbnīca
10.07.2021

Grāmatiesiešanas meistardarbnīca 07.07.2021

Keramikas meistardarbnīca
03.07.2021

Meistardarbnīca bērniem
15.06.2021

Ekspedicija Ogres teātra kolēģiem - P. Zilberta vadībā
Foto Ieva Rodiņa
01.11.2020

Ekspedīcija Jaunogrē
29.08.2020

POP-UP tirdziņš
01.05.2021

VIDEO