Ekspedīcija Ogres teātra kolēģiem P.Zilberta vadībā 01.11.2020
Foto: Ieva Rodiņa